Pengenalan Kepada Tanaman FERTIGASI

Teknologi pertanian masa kini terus berubah mengikut perubahan zaman. Hasil pengeluaran bukan sahaja dapat ditingkatkan dengan berganda tetapi kaedah penanaman dapat dipermudahkan, mengelak serangan musuh perosak dan pada masa yang sama kos buruh dapat dikurangkan. Kaedah Fertigasi kini semakin mendapat tempat di Malaysia dan mula diusahakan oleh pelbagai golongan terutama usahawan dalam bidang pertanian.

Fertigasi berasal dari dua perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation. Sistem Fertigasi iaiah satu daripada cabang hidroponik yang antara lain terdiri dari Sistem Titis Mikro. Fertigasi. Definasi Fertigasi adalah satu kaedah penanaman yang mana pemberian baja yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan titis.

Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg yang mengandungi media bukan tanah yang sesuai. Media yang biasa digunakan adalah sekam bakar dan sabut proses (ratio 50:50) yang mempunyai pH 6.5 – 6.8. Pembajaan yang diberikan mengikut formulasi baja yang tertentu bergantung kepada jenis tanaman.

Sistem Fertigasi sangat sesuai bagi tanaman sayur berbuah seperti tomato,timun jepun,cili merah,terung,melon, strawberi dan juga pokok hiasan. Umumnya tanaman ini untuk kebanyakan tanaman bernilai tinggi dipasaran.

Kelebihan Sistem Fertigasi antara lain pokok diberi baja dengan sukatan dan masa yang ditetapkan tanpa pembaziran.Baja terus diberi kapada zon akar supaya mudah diserap oleh pokok. Dalam Sistem Fertigasi beberapa peralatan digunakan bagi tujuan mengawal serangga perosak dan merumput dengan membuat Rumah Lindungan Hujan dan juga jaring kalis serangga.Kaedah ini menyebabkan tenaga buruh dapat dijimatkan.Sistem ini juga tidak menggunakan tanah.

Beberapa media digunakan bagi tujuan menggantikan fungsi tanah saperti cocopeat,sekam padi,rootwool,perlite,zeolite dan juga vermiculate dalam kaedah tanaman fertigasi.Cocopeat dan sekam padi digunakan secara meluas kerana harga murah dan ringan mudah digunakan.

ASAS FERTIGASI

Penanaman secara Fertigasi ialah kaedah penanaman di mana baja lengkap dalam bentuk larutan nutrient diagihkan ke pangkal tanaman tanpa menggunakan tanah.

Pokok ditanam di dalam bekas atau polibeg yang sesuai mengandungi media bukan tanah, maka ia tiada nutrient yang seimbang. Oleh itu, prestasi tanaman sangat dipengaruhi oleh kadar nutrient yang seimbang, kepekatan dan mutu baja yang dibekalkan

Tujuan utama Fertigasi ialah untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti oleh penyakit akar seperti Phytium, Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bacteria. Ini semua berasal daripada tanah. Penyakit lain yang merbahaya ialah penyakit hawar pucuk dan Antraknos pada cili.

KELEBIHAN FERTIGASI

Kaedah ini mempunyai kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional. Di antara kelebihannya ialah :

1. Nutrient yang lengkap diberi boleh dikawal dari segi jumlah dan kehendak tanaman mengikut peringkat umur tumbuhan
2. Media dan persekitaran yang bersih menjamin dan menghindar masalah penyakit
3. Mengatasi masalah tanah ( tidak subur, perumah penyakit dan perosak )
4. Hasil yang lebih tinggi kerana tiada pembaziran dan akar menerima nutrient yang secukupnya
5. Tiada masalah merumpai/rumput
6. Kualiti hasil yang lebih baik
7. Penggunaan air dan baja yang lebih cekap dan ekonomi
8. Penjimatan tenaga buruh dengan system automatic
9. Kurang penggunaan racun
10. Jarak tanaman rapat dan diurus secara sistematik
11. Penyakit tidak boleh berjangkit antara pokok

Kebaikan Sistem Fertigasi

1. Meningkatkan hasil per unit dengan kepadatan tinggi
2. Mengatasi masalah tanah yang tidak subur
3. Nutrien dapat diberi mengikut peringkat pertumbuhan
4. Dapat menghindar penyakit pokok
5. Masalah rumpai kurang
6. Penggunaan racun dapat dikurangkan
7. Hasil yang lebih tinggi dan berkualiti

Masalah/halangan

1. Modal permulaan yang tinggi
2. Kos baja tinggi
3.Risiko kerugian yang tinggi dan tenaga buruh yang intensif
4.Kekurangan pengetahuan aspek baja dan penjagan rapi
5. Memerlu kualiti airyang baik
6. Memerlukan varieti yang sesuai dengan cuaca setempat
7. Memerlukan media, suhu dan kelembapan yang sesuai

Fertigasi – Penanaman sayur-sayuran adalah merupakan aktiviti yang lazim dilaksanakan oleh peladang-peladang di kawasan Muda sebagai satu sumber pendapatan sampingan. Kaedah yang dilakukan adalah menggunakan kaedah konvensional iaitu menanam di atas tanah. Kaedah ini hanya sesuai untuk sayuran yang mempunyai nilai rendah seperti sayuran berdaun dan berbuah yang berkualiti rendah. Penanaman dijalankan di tanah-tanah kosong dan di ban-ban sungai serta taliair.

Fertigasi – Kini tumpuan adalah diberi kepada tanaman sayuran berteknologi tinggi menggunakan kaedah fertigasi. Objektif projek tanaman sayuran fertigasi di Kawasan Muda ialah menambah dan mempelbagaikan sumber pendapatan peladang melalui tanaman sayuran di kawasan yang sesuai dan di kalangan peladang yang berpotensi. Sasaran projek ini ialah untuk meningkatkan pengeluaran hasil sayuran yang berkualiti dalam negara dan mengurangkan import dan meningkatkan eksport sayuran negara.

Fertigasi – Bagi merealisasikan program ini, konsep pelaksanaannya adalah dengan memperkenalkan teknologi penanaman sayuran bernilai tinggi di dalam rumah perlindungan hujan kepada peladang-peladang dan membaikpulih kawasan penanaman sayuran tradisi sedia ada melalui memperkenalkan teknik-teknik penanaman yang lebih produktif seperti penggunaan sistem pengairan fertigasi / titisan. Sehingga tahun 2005, sebanyak 8 buah PPK telah melaksanakan projek ini yang melibatkan 23 buah rumah fertigasi.

Jenis tanaman yang diberi tumpuan ialah tomato dan Golden Melon Langkawi. Ini adalah disebabkan oleh permintaan pasaran yang tinggi dan boleh diterima oleh pengguna.

Fertigasi – Sayuran atau buah melon yang ditanam dalam bahan media bukan tanah akan dibekalkan dengan larutan baja secara pengairan titis ke setiap tanaman di dalam polibeg pada kadar 2 liter / jam dalam tempoh kekerapan 4 hingga 6 titisan/hari (5 minit / titisan).

Bekalan larutan baja adalah secara automatik, dipam terus dari tangki utama ke paip bekalan utama, ke paip agihan kedua dan terus ke tiub bekalan titisan sehingga ke beg/bekas tanaman.

Peranan media campuran adalah merupakan sokongan mekanikal secara pegangan akar tanaman, mengekal kelembapan di sekitar akar, membentuk ruang udara pada akar, mengekal kelembapan air dan membekal air serta mineral
Sistem Fertigasi sangat sesuai bagi tanaman sayur berbuah saperti tomato,timun jepun,cili merah,terung,melon,cili sayur strawberi dan juga pokok hiasan.Umumnya tanaman ini untuk kebanyakan tanaman bernilai tinggi dipasaran. Tanaman Sistem Fertigasi bertujuan untuk mengelakkan tanaman daripada serangan penyakit akar yang disebabkan oleh serangga kulat saperti pythium,fusarium,rhizoton dan juga penyakit layu bacteria yang berpunca daripada tanah.

Fertigasi: Kelebihan Sistem Fertigasi antara lain pokok diberi baja dengan sukatan dan masa yang ditetapkan tanpa pembaziran.Baja terus diberi kapada zon akar supaya mudah diserap oleh pokok. Dalam Sistem Fertigasi beberapa peralatan digunakan bagi tujuan mengawal serangga perosak dan merumput dengan membuat Rumah Lindungan Hujan dan juga jaring kalis serangga.Kaedah ini menyebabkan tenaga buruh dapat dijimatkan.Sistem ini juga tidak menggunakan tanah.


Fertigasi: Beberapa media digunakan bagi tujuan menggantikan fungsi tanah saperti cocopeat,sekam padi,rootwool,perlite,zeolite dan juga vermiculate dalam kaedah tanaman fertigasi.Cocopeat dan sekam padi digunakan secara meluas kerana harga murah dan ringan mudah digunakan.

Peralatan atau kompenan yang diperlukan dalam sistem fertigasi adalah saperti tangki,tong stok nutrient,pam,paip poly atau pvc.Dripper,mini tubing,tubing,timer dan perlatan kawalan air dan baja. Dalam sistem fertigasi air baja diberi mngikut masa iaitu antara 3 – 6 kali sehari selama 5 – 10 minit. Ini bergantung kapada cuaca dan juga kawasan tanaman.
Kenapa anda perlu mengunakan sistem ini?

Pengeluaran sayuran samada sayuran berdaun dan sayuran berbuah masih belum cukup untuk menampung keperluan domestik.Pengunaan sistem fertigasi adalah alternatif utama bagi menampung keperluan ini.

Kaedah Fertigasi adalah satu kaedah alternatif yang baik dan berdaya maju.Pengurusan tanaman adalah aspek paling penting dalam menjamin kejayaan pengeluaran tanaman makanan khususnya penanaman secara fertigasi. Bakal pengusaha atau usahawan mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup.

Matlamat pengurusan tanaman ialah pengeluaran konsisten dengan kualiti hasil yang tinggi pada tahap optima serta menguntungkan.Fertigasi berasal daripada perkataan fertigation (fertilizer & irrigation). Ia merupakan adalah cabang dari komponen chemigation. Boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah penanaman di mana baja(dalam bentuk larutan) diagihkan ke zon perakaran tanaman melalui sistem pengairan.Dua asa utama fertigasi iaitu baja (dalam bentuk larutan) dan sistem pengairan. Bekas tanaman dan jenis media adalah alternatif mengatasi masalah penanaman. Fertigasi dipraktikkan sebagai satu kaedah alternatif. Penerimaan dan penggunaan kaedah ini masih rendah dan menjadi suatu kaedah atau teknologi yang amat diperlukan pada masa akan datang.Kaedah Fertigasi mempunyai kelebihan tersendiri berbanding dengan kaedah konvensional:

* Pemberian nutrien lengkap yang boleh dikawal mengikut kehendak tanaman berdasarkan jenis dan peringkat pertumbuhan sesuatu tanaman.
* Media tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindarkan masalah penyakit.
* Mengatasi masalah tanah seperti tidak subur, perumah penyakit dan perosak.
* Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatan tinggi.
* Tiada masalah merumpai sekali gus mengurangkan kos buruh.
* Kualiti hasil yang lebih baik.
* Penggunaan baja yang cekap. Mencapai 85% berbanding kaedah tabur hanya 30%
* Mengurangkan penggunaan racun keatas tanaman terutamanya jika jejaring kalis serangga diguna pakai.
* Hasil lebih tinggi , boleh mencapai sehingga 700% atau tujuh kali ganda.
* Pengurusan tanaman yang lebih sistematik.

(Rujukan: http://fertigasipdns.weebly.com/konsep.html)

Tujuh Petala Bumi – Bahagian 1

Terjemahan Surah At-Talaaq ayat ke 12:

Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Ia menciptakan) bumi SEPERTI ITU; perintah Allah berlaku terus menerus DI ANTARA alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu.

alam-semestaAssalammu’alaikum wbt. Sekali lagi tangan penulis berasa amat seronok untuk terus menulis dan menulis. Idea dan firasat sekiranya dibiarkan terlalu lama, akan terus berkarat dan berhabuk. Makanya, amatlah penulis terpanggil untuk menulis penceritaan yang berdasarkan Surah At-Talaaq ayat ke 12 itu. Bahawasanya, apa sahaja persoalan kita di dunia ini, segalanya mempunyai jawapan di dalam Al-Qur’an dan Hadith Rasullullah SAW; daripada sekecil kecil perkara hinggalah sebesar besar perkara. Kerna itulah Rasullullah SAW pernah bersabda yang lebih kurang maksudnya ‘Gigitlah Qur’an dan Sunnahku dengan gigi geraham, maka kamu tidak akan sesat selamanya’. Jadi, apa sahaja yang ingin kita kaji, apa sahaja ilmu yang ingin kita pelajari, waimmah ilmu sekular sekalipun, maka, janganlah kita ignore apa yang Allah turunkan kepada Rasullullah SAW.

Baru-baru ini, penulis berhasil menerokai alam bumi yang tujuh. Dengan cara apa, biarlah menjadi rahsia penulis sahaja. Cumanya, di wakalah ini, penulis ingin berkongsi kepada sidang pembaca tentang apa yang penulis lihat sepanjang penerokaan itu. MasyaAllah, hanya Allah sahaja yang tahu betapa ajaibnya penerokaan itu yang sudahpun berjaya penulis laksanakan. Mungkin tidak sepenuhnya, namun, cukuplah sekadar apa yang penulis jumpa dan lihat sepanjang penjelajahan tersebut. Ingat, penceritaan ini hanyalah sebagai perkongsian sahaja, bukan bermaksud untuk menyatakan ia atau tidaknya. Cukup sekadar pengetahuan kita untuk kita jadikan tauladan, pengajaran dan manfaat akan betapa agungnya kuasa Allah SWT.

Awalnya, penulis ada terbaca suatu wakalah yang bagi penulis, penuh dengan imaginasi. Hebat. Itu asalnya. Apa ya yang terkandung di dalam wakalah itu? Cukup penulis rumuskan, berdasarkan wakalah itu, Allah ciptakan TUJUH petala langit dan TUJUH petala bumi – berdasarkan Surah At-Talaaq di atas. Namun demikian, penulis wakalah itu menyatakan bahawa terdapat TUJUH BUMI selain TUJUH LANGIT. Bagaimana TUJUH BUMI dan TUJUH LANGIT? Dan penulis wakalah berkenaan menyatakan bahawa terdapat sebuah Hadith Rasulullah SAW yang menyatakan perkara sedemikian. Apa kata kita baca sama-sama:

Sunan Tirmidzi 3220: Telah bercerita Al Hasan dari Abu Hurairah, ia berkata; ketika Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang awan kepada mereka. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Apakah kalian tahu apakah ini?” Kemudian mereka berkata; Allah dan rasulNya lebih tahu. Beliau berkata: “Ini adalah awan, ini adalah mendung yang akan menyirami bumi, Allah tabaraka wa ta’ala menggiringnya kepada suatu kaum yang tidak bersyukur kepadaNya dan tidak berdoa kepadaNya.” Beliau bersabda: “Tahukah kalian apa yang ada di atas kalian?” mereka berkata; Allah dan RasulNya lebih tahu. Beliau bersabda: “Sesungguhnya itu adalah raqi’ (nama langit dunia) yaitu atap yang dijaga, serta gelombang yang tertahan.”

Kemudian beliau bersabda: “Tahukah engkau berapa jarak antara kalian dan langit tersebut?” mereka berkata; Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Sesungguhnya di atas hal itu terdapat dua langit, jarak diantara keduanya adalah perjalanan lima ratus tahun.” Hingga beliau menyebutkan tujuh langit, jarak antara setiap dua langit seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian beliau bersabda: “Tahukah kalian apa di atas hal tersebut?” Mereka berkata; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Sesungguhnya di atas hal tersebut terdapat ‘Arsy dan diantara ‘Arsy dan langit setelah itu adalah jarak antara dua langit.”

Kemudian beliau bersabda: “Tahukah kalian apa yang ada di bawah kalian?” Mereka berkata; Allah dan RasulNya lebih tahu. Beliau bersabda: “Sesungguhnya di bawah kalian adalah bumi.” Kemudian beliau bersabda: “Tahukah kalian apa yang ada di bawah hal tersebtu?” mereka berkata; Allah dan RasulNya lebih tahu.

Beliau bersabda: “Sesungguhnya dibawah bumi terdapat bumi lain, di antara keduanya berjarak perjalanan lima ratus tahun.” Hingga beliau menyebutkan tujuh bumi, jarak antara setiap dua bumi adalah perjalanan lima ratus tahun.

Kemudian beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tanganNya, seandainya kalian mengulurkan tali kepada seseorang ke tanah yang paling bawah, niscaya akan turun di atas Allah.” Kemudian beliau membacakan ayat: “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Alhadid 3) Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits gharib dari sisi ini. Ia berkata; dan diriwayatkan dari Ayyub dan Yunus bin ‘Ubaid serta Ali bin Zaid mereka berkata; Al Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Dan sebagian ahli ilmu mentafsirkan hadits ini, mereka berkata; sesungguhnya tali tersebut turun di atas ilmu Allah, kemampuan dan kekuasaanNya. Ilmu Allah, kemampuan serta kekuasaanNya ada di segala tempat dan Dia berada di atas ‘Arsy sebagaimana yang telah Dia sebutkan di dalam KitabNya.

Perkara ini sudahpun dijelaskan oleh Rasullullah SAW bahawa terdapat Tujuh Langit dan Tujuh Bumi pula. Di dalam ilmu sains, kita sudahpun diajar bahawa Bumi itu bulat. Tetapi Bumi yang kita ketahui ialah hanya satu Bumi. Di mana pula Bumi yang selebihnya (ada enam Bumi lagi) di mana jarak perjalanan di antara satu Bumi ke Bumi yang lain ialah 500 tahun? Apa yang penulis ingin sampaikan di sini ialah adakah Bumi yang selebihnya itu berada ‘di dalam’ perut Bumi, ataukah apa yang dimaksudkan ‘Bumi yang Lain’ ini ialah mmg benar-benar lain. Bumi di dalam dimensi yang tak mampu kita lihat dengan mata kasar. Ada manusia seperti kita. Wujudnya haiwan seperti yang kita tahu. Mana satu yang anda rasakan paling tepat?

Nah, di sinilah bermulanya pengembaraan penulis. Sebenarnya, apa yang dimaksudkan Baginda Rasulullah SAW itu, ialah jarak antara dimensi. Setiap dimensi berjarak 500 tahun. Yang kita tahu, dan yang kita nampak pada mata kasar sekarang ini ialah TIGA dimensi sahaja. Adakah pembaca sekalian tahu, berapa dimensikah sebenarnya yang wujud? Dan setakat yang diketahui dan yang pernah dijumpai maksimum Empat Dimensi. Itulah dimensi Bumi. Hingga Empat Dimensi yang mungkin belum dikira di dalam hitungan jarak 500 tahun sepertimana Sabda Baginda Rasullullah SAW. Jadi, dimensi ke tujuh dan seterusnya itulah yang mewakili jarak dan Bumi selebihnya. Mungkin.

Mari kita jelajahi lagi. Dan inilah kesimpulan penerokaan penulis:

 1. Bumi yang Pertama: Bumi kita yang kita tahu.
 2. Bumi yang Kedua: Paralel Bumi kita yang jaraknya 500 tahun.
 3. Bumi yang Ketiga: Bumi Paralel Bumi yang kedua.
 4.  Bumi yang keempat: Bumi yang Paralel Bumi yang ketiga.
 5. Bumi yang Kelima: Bumi yang Paralel Bumi yang keempat.
 6. Bumi yang Keenam: Bumi yang paralel Bumi yang kelima (bermaksud Bumi yang paling bawah dan yang paling dasar) – mungkinkah inilah buminya di mana roh kita selepas mati akan di tempatkan. Mungkin.

ciricara-com-tujuh_planet_alternatif_bumi

Penulis teruskan lagi penjelajahan berdasarkan sedikit teori daripada Hadith dan Wahyu yang penulis lampirkan sebelum ini tadi. Dan akhirnya penulis telah berjaya menemukan sebuah penemuan yang mungkin hanya imaginasi penulis, dan mungkin juga menjawab kepada persoalan yang kita bincangkan sebelum ini. Jika sidang pembaca tidak bersetuju atau mungkin mempunyai imaginasi atau pendapat yang lagi tepat, penulis mengalu-alukun untuk dikongsi di sini ya! Jom, kita telusuri penerokaan dan penjelajahan penulis. Mana yang baik diambil manfaat dan mana yang tidak baik biarkan sahaja.


Ketika Sang Suria menancapkan sinarnya ke mukaku, aku berasa sudah hilang arah tujuku. Ketika itulah baru ku sedari bahawa diriku sudah terlepas dari ragaku. Sukmaku sudah berpisah dari bekasnya yang asal. Aku terawang awang di saujana alam. Aku terbang ke sana ke sini. Aku mampu. Ah, apakah perasaan ini? Adakah ini yang dinamakan aku hilang dari Bumi? Aku mampu terbang sepantas cahaya. Sekali aku terbang, saujana mata memandang. Pada mulanya, aku melihat jasadku kaku tidak bergerak. Aku tersenyum melihat wajah jasadku sendiri. Alahai lemahnya.

Aku cuba mengangkat diriku. Dan aku terawang awang di udara. Dan nafasku, umpama terhenti (tidak langsung bernafas). Dan semua jantung dan organ tubuhku juga terhenti. Tapi, aku masih hidup. Siapakah sebenarnya aku ini? Dan aku teringat kata guruku, itulah yang dinamakan Rohani@Diri mu. Ya, mungkin. Tiba-tiba, aku terlihat 3 ekor makhluk serba hitam dengan mata kemerahan merenungku. Siapa ini? Aku hanya memandang pada mereka. Ada yang bertanduk, ada yang lidahnya panjang bercabang dua dan yang satunya lagi botak dengan hidung seperti babi. Dan terus aku katakan, inilah iblis. Makhluk alam rendah. Aku sedikitpun tidak gentar, malahan aku renung ketiga tiga makhluk ini. Dan berkat pembelajaranku, ketiga-tiganya berjaya ku usir dari menggangguku. Aku ingin mulakan penjelejahan. Setelah melihat iblis yang bertiga tadi, aku ketemu pula manusia berkepala anjing, ungka berbulu biru dan sebagainya daripada sekecil-kecil makhluk hinggalah ke sebesar-besar makhluk. Mungkin inilah makhluknya untuk alam Bumi yang tidak mampu dilihat manusia. Semuanya ini kulihat disekitar rumahku. Syukurlah, di sekelilingku, isteriku dan anakku yang comel itu, seperti ada yang melindungi. Seperti sebuah cahaya berlapis-lapis yang menyelubungi mereka termasuk jasadku. Mungkin inilah berkat amalan yang aku sentiasa amalkan setiap kali ingin beradu. Syukur pada Allah.

Aku mula terawang awangan. Semua makhluk alam bawah melihatku dengan tajam. Sepertinya mahu menelanku bulat-bulat. Yang hairannya, aku sedikitpun tidak merasa takut dan gentar. Mungkin inilah berkat beberapa petua yang aku amalkan, maka mereka-mereka tidak mampu hampir langsung kepadaku. Aku terus terbang menembusi dinding rumahku. Dan di luar rumahku banyak lagi pula makhluk yang pelik-pelik. Ketika itu, aku merasakan benarlah apa yang Rasullullah SAW sabdakan, bahawasanya, bilangan jin adalah 3 kali ganda bilangan manusia. Ya, aku masih lagi di Bumi yang Pertama. Bumi tempat diamku. Bumi yang kita sekarang yang kita hidup bersama para jin dan makhluk2 lain yang kita tak mampu lihat. Aku terus terbang dan terbang.. hingga kulihat rumahku kian kecil kutinggalkan. Semakin tinggi dan tiba-tiba…!!!

 

(bersambung ke Bab 2)

p/s: Tiba-tiba penulis ingin berhenti sekejap. Anak meragam :-). Sambungannya selepas ini.

Asal Usul Gurun Pasir Sahara, Hujan Pasir Mengubur Kaum Ad

Salah satu kelebihan panorama yang dimiliki Timur Tengah, dan benua Afrika adalah Gurun Pasir Sahara, area ini terlihat terang dan sangat jelas terlihat pada peta. Saat ini, Sahara merupakan padang pasir yang panas dan terbesar di dunia, wilayahnya lebih dari 9 juta kilometer persegi yang meliputi sebagian besar Afrika Utara, sebuah ukuran yang hampir sama besar dengan Amerika Serikat atau benua Eropa.

Gurun Sahara membentang dari Laut Merah dan termasuk bagian dari pantai Mediterania hingga ke pinggiran Samudera Atlantik. Bahkan beberapa bukit pasir bisa mencapai ketinggian 180 meter, dimana diantranya bercampur dengan pasir laut dan formasi batuan serta kerikil. Beberapa ilmuwan saat ini telah membandingkan material yang diambil dari gurun pasir Sahara dan material permukaan Mars. Bagaimana ini bisa terjadi, sejak kapan Gurun Pasir Sahara menutupi wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah? Sebuah badai disertai petir dan hujan pasir telah menyapu bersih sekaligus mengubur golongan umat yang pernah menjadi penguasa di sekitar tahun 3000-2300 SM.

Misteri Gurun Pasir Sahara

Gurun Pasir Sahara menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, sebuah gurun pasir yang terkenal sejak sekitar ribuan tahun yang lalu merupakan wilayah subur yang sangat berbeda di masa lalu. Ilmuwan memperkirakan bahwa gurun pasir Sahara adalah wilayah sub-tropis dimana rusa, kuda nil dan gajah pernah diburu manusia kuno, jerapah dan badak bebas menjelajah daerah tropis yang kini menjadi gurun pasir. Pasokan makanan berlimpah sehingga membuat ribuan manusia pemburu pengumpul migrasi ke wilayah ini dan menetap di sub-tropis ini.

Bahwa semua fakta ini telah terbukti sejak ditemukannya ratusan kuburan manusia dan berbagai lukisan batu yang menggambarkan manusia kuno berburu dan berenang. Gambaran radar yang diambil oleh NASA menunjukkan bahwa dibawah gurun pasir merupakan jaringan yang tersusun dari sungai di seluruh Sahara, termasuk Afrika Utara diperkirakan pernah menjadi wilayah yang sangat subur.

Asal Usul Gurun Pasir Sahara

Menurut studi sebelumnya, gurun pasir Sahara awalnya berubah seketika sekitar 5000 tahun yang lalu. Tetapi studi terbaru menunjukkan hasil berbeda, para ilmuwan meyakini bahwa sekitar kurang dari 5000 tahun lalu sebuah wilayah sub-tropis berubah secara tiba-tiba menjadi gurun pasir. Selama ribuan tahun terjadi pergeseran mendadak,  temuan ini kemudian digunakan ilmuwan agar membantu pemahaman tentang perubahan iklim di masa depan. Studi serbuk sari kuno, spora dan organisme air sedimen Danau Yoa di Chad Utara telah memberi bukti secara bertahap tentang perubahan 6000 tahun yang lalu. Daerah terbentudari savannah berubah menjadi kering terus menerus hingga sekitar kurang dari 5000 tahun yang lalu, atau berkisar tahun 3000-2300 SM.

Teori Pembentukan Butiran Pasir

Pasir merupakan bentuk halus dari lapukan dan kikisan dari batu, proses ini diyakini membutuhkan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan kikisan batu membutuhkan waktu selama selama jutaan tahun. Semakin lama erosi terjadi, maka bentuk butiran pasir semakin halus. Gurun Pasir Sahara merupakan beberapa tumpukan pasir tertua di Bumi dan diyakini telah ada selama tujuh juta tahun. Beberapa bukit pasir diduga mengandung biji besi, noda partikel kuarsa juga membuat pasir berwarna kuning.

Lalu, dari mana pasir Sahara berasal? Studi yang menyebutkan gurun pasir Sahara terbentuk sejak kurang dari 3000 tahun lalu tampaknya tidak masuk akal, karena waktu untuk membentuk pasir tidak sesuai dengan teori konsensus yang memerlukan waktu selama jutaan tahun.

Menurut Wallace Thornhill, Ketika objek besar seperti komet mendekati Bumi, sebelum menghantam bumi akan terjadi pelepasan listrik antara dua benda dan debit biasanya cukup besar untuk menghancurkan objek yang masuk ke atmosfer, sehingga bumi akan dihujani pasir tersu menerus. Seperti kebakaran yang pernah terjadi di Chicago, dimana seluruh wilayah Amerika Serikat diterangi oleh api aneh dan pasir seperti jatuh dari atas, semua ini terjadi pada saat hilangnya komet Biela.

Great Chicago Fire, kebakaran chicago

Sebuah sebutan yang dikenal ‘The Great Chicago Fire‘ merupakan kebakaran pada hari Minggu, 8 Oktober hingga Selasa pagi, 10 Oktober 1871, dimana dalam catatan sejarah bahwa kebakaran telah menewaskan 300 orang, menghancurkan sekitar 9 kilometer persegi di Chicago, Illinois, dan menyebabkan lebih dari 100,000 penduduk tunawisma.

Jutaan ton material tak terhitung merupakan batuan yang membombardir atmosfer bumi, terpecah-belah dan menjadi butiran pasir halus. Seperti itulah gambaran ketika material jatuh ke Bumi, sehingga menutupi wilayah subur yang luas dan mengubahnya menjadi gurun pasir tandus yang kita lihat sekarang.

Badai Petir Dan Hujan Pasir Mengubur Kaum Ad

Sebelumnya, siapakah Kaum Ad? Jika melirik kisah dan sejarah yang mengacu pada Ad-Lantis, maka sangat jelas bahwa Kaum Ad merupakan keturunan atau sisa peradaban Atlantis yang ditenggelamkan di sekitar Laut Mediterania. Plato pernah menulis bahwa Atlantis terhampar diseberang pilar-pilar Hercules, memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9000 tahun sebelum waktu Solon (sekitar tahun 9500 SM). Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dasar Samudra dalam waktu satu hari satu malam.

Bencana ini diduga karena jatuhnya benda luar angkasa berukuran besar sehingga menyebabkan banjir besar, dalam kisah sejarah lebih banyak mengaitkan sejarah ini dengan Bahtera Nuh. Bencana ini ternyata tidak seluruhnya memusnahkan kaum sebelum Nuh, sebuah penguasa besar yang telah memerintah sejak Idris dan periode Nuh dengan puncak kejayaan Atlantis, perdaban tertinggi dan paling maju dalam sejarah manusia. Ternyata mereka masih tersisa di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Satu-satunya wilayah yang tersisa adalah Afrika Utara yang dikenal subur sejak Periode Neolitik sekitar 9500 SM. Ini terlihat dari bukti-bukti bangunan yang mengusung teknologi dan desain sebelumnya. Bangunan menjulang tinggi seperti Menara Babel, Piramida dan arsitektur kerajaan Mesir dan hampir diseluruh wilayah Timur Tengah masih menggunakan metode peradaban terdahulu hingga menjelang tahun 2300 SM.

Dalam catatan sejarah para nabi, Hud hidup di sekitar tahun 2450 hingga 2320 SM, seorang nabi yang diutus untuk mengingatkan Kaum ‘Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, Rubu’ Al-Khali-Yaman. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud, sehingga datang angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh menggelegar dan mereka tertimbun pasir.

Adapun kaum ‘Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati berge-limpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (QS Al Haaqqah, 69: 6-7)


Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: “Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih.” (QS Al Ahqaaf, 46: 24)


Jika mereka berpaling maka katakanlah: “Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum ‘Ad dan Tsamud”. (QS Fusilat, 41:13)

 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, ketika objek besar (seperti komet mendekati Bumi) sebelum menghantam bumi akan terjadi pelepasan listrik antara dua benda (Bumi dan Komet/Meteor) dan debit listrik yang dihasilkan biasanya cukup besar untuk menghancurkan objek yang masuk ke atmosfer, sehingga bumi akan dihujani pasir terus menerus. Inilah yang terjadi ketika itu, sebuah benda besar telah mengubur wilayah Gurun pasir Sahara yang kemungkinan telah didiami oleh Kaum ‘Ad.

Proses pengikisan bebatuan di atmosfer tampaknya tidak jauh berbeda dengan kebakaran yang terjadi akibat hujan pasir panas di Chicago tahun 1871. Kejadian Chicago adalah sebagian dari tabrakan benda kecil, tidak seluruhnya, tetapi dampaknya telah menyebabkan kebakaran yang luar biasa selama sehari. Bagaimana jika benda besar menabrak Bumi menjadi terpecah belah, kemudian proses listrik dan atmosfer membuatnya menjadi pasir halus dan panas yang membakar selama delapan hari? Peristiwa ini yang membuat Kaum ‘Ad seperti tunggul pohon yang lapuk, musnah disiram pasir panas.

Sebegitu besarkah benda yang menghantam Bumi sekitar tahun itu? Bahkan ilmuwan saat ini telah menduga, bahwa gurun pasir Sahara muncul secara tiba-tiba antara tahun 2400-3000 SM, tetapi usia pasir diperkirakan sudah mencapai jutaan tahun. Hal ini sangat jelas bahwa pasir Sahara bukan berasal dari Bumi dan lebih mirip dengan material planet Mars. Meteor ataupun komet yang beredar di luar angkasa merupakan sisa-sisa pembentukan planet, bisa saja Mars atau sisa tabrakan planet Thea, kemudian tertarik gravitasi Bumi. Sampai saat ini, masih ada jutaan batuan luar angkasa dan sering kita lihat sebagai fenomena meteor di langit malam.

(Rujukan: http://www.isains.com/2016)

Air Sihat vs Air Sakit

Assalammu’alaikum wbt dan Selamat Pagi.

Tiga hari lepas aku telah menjalankan suatu ujikaji air paip kita di rumah dengan menggunakan ujian elektrolisis. Sesiapa yang pernah amik kimia taulah ujian ni. Ujian anod dan katod. Gunanya adalah untuk melihat/ menzahirkan kandungan logam berat terlarut di dalam air paip kita yang kita minum sehari-hari.

Ujian ini dilaksanakan dengan perbandingan 3 jenis air iaitu air paip, air daripada filter (penapis) biasa dan air daripada filter osmosis songsang (riverse osmosis). Yang aku perhatikan, ketiga-tiga jenis air ini adalah sama dari segi fizikalnya. Jernih, bTDS Meterersih dan kalau nak minum tada hal lah. 🙂

Ujian dilakukan. Mula-mula aku guna TDS Meter untuk melihat kadar pepejal terlarut yang ada dalam ketiga-tiga air ini. Damn! Nak tau tak apa resultnya?

1. Air Paip Biasa: 50 ppm
2. Air Penapis biasa: 60 ppm
3. Air penapis R.O.: 0 ppm ?

Ish, aku tak percaya ni. Takkan penapis biasa (- ala yang biru2 yg murah selalu ada kat ofiz tula…) lagi tinggi TDS berbanding air paip? Baik minum air paip je kan. 😉

Then, aku terus lagi buat ujian yang kedua. Ujian mem’fizikal’kan logam terlarut dalam ketiga-tiga air paip tersebut. Damn again! Aku amat terkejut dgn resultnya. Result yang aku tak sangka betullah. Air paip hitam macam kopi dgn keruh tahap gaban, air penapis biasa hijau kehitaman pun keruh tahap gaban manakala air R.O. pergghhh… masih jernih, langsung tak ada pepejal terlarut. Dasyat juga penangan air RO ini ya.

Aku membayangkan yang selama ini dari kecik sampai besar minum air paip biasa yang dimasak. Ntah berapa banyak logam terlarut ntah yang masuk dalam badan aku selama ini. Air yang jernih, mungkin kita sanggup minum, kalau air jernih yang kiUjian Elektrolisista minum tu rupa asalnya macam gambar air kopi kat bawah tu mcam mana ya? Sanggup tak kita minum? Yachhhhhhhhhhhhh!

Kalau anda tak percaya, kami boleh tunjuk demonstrasi air yang anda gunakan di rumah sehari-hari, even yang ada penapis. Free demo, takyah bayar apa2. Kami nak pupuk kesedaran peri pentingnya air yang sihat.

No wonder, org sekarang ramai yang kena penyakit pelik2. Dari air minuman dan makanan kita rupanya. Ntah brapa Tonne logam berat yang masuk sejak dari kecik ya. Kesian buah pinggang kita.

Jika berminat nak tahu lebih lanjut, hubungi di +6019 6050509 (Shah) – call/ msg/ whatsapp untuk temujanji – di mana sahaja.

Gunakan R.O. Water untuk jaminan kesihatan dan kehidupan anda. Ingatlah bahawa punca segala penyakit adalah daripada perut.Keputusan Ujian

Ilmu Ammonium Nitrat

Hari ini aku hendak menulis mengenai sejenis baja yang bernama ammonium nitrat. Dulu masa aku jadi wartawan, seorang rakan setugas di Meja Jenayah,  Teon Eg menunjukkan aku satu bekas kecil yang mengandungi baja tersebut (gambar di atas).

Dia kemudian bercerita pada aku tentang briefing yang diberikan oleh seorang pakar dari Unit Pemusnah Bom PDRM mengenai betapa bahayanya baja berkenaan.

Kata Teon, percaya atau tidak, Menara Berkembar Petronas (KLCC) boleh dimusnahkan hanya dengan menggunakan dua tan ammonium nitrat yang dicampurkan dengan diesel dan kemudiannya disambungkan dengan arus elektrik.

Baja ini bukan sekadar boleh menyuburkan tanaman, malah ia juga boleh digunakan untuk membuat bom dengan cara yang paling mudah.

Bahan kimia itu amat mudah diperoleh. Pergi sahaja ke kedai-kedai perkakasan (hardware). Baja itu akan dijual dalam setiap satu beg seberat 50 kilogram (kg) dengan harga sekitar RM25.

Dikatakan Ammonium nitrat amat mudah terbakar kerana ia mempunyai 34 peratus kandungan nitrogen (bahan mudah terbakar). Ammonium sulfat hanya mempunyai 21 peratus nitrogen.

Berdasarkan asas kandungan dalam bahan kimia tersebut, pihak-pihak yang berniat jahat tidak perlu bersusah payah untuk menyeludup masuk bom atau mencari pakar membuat bom.

Mereka boleh pada bila-bila masa membeli ammonium nitrat. Cara membuat bom daripada baja itu juga tidak terlalu teknikal dan ia ternyata tidak memerlukan perbelanjaan yang besar.

Di Indonesia, bom yang dihasilkan melalui ammonium nitrat agak popular selain bom yang dihasilkan menggunakan bahan kimia lain.

Mengikut laporan di negara jiran itu, kebanyakan kejadian letupan yang berlaku, sebahagiannya melibatkan bom yang dibuat daripada ammonium nitrat.

Ekoran ammonium nitrat yang mudah ditemui dan mampu menghasilkan letupan yang kuat menyebabkan kebanyakan kuari di negara ini memilih untuk menggunakan bahan itu bagi tujuan pemecahan batu.

Bayangkan bagaimana hebatnya baja daripada jenis ammonium nitrat yang boleh memusnahkan sesuatu kawasan yang agak luas.

 

(Rujukan: http://syahrilkadir.wordpress.com/2009/02/17/dari-baja-jadi-bom/)

Yahudi di Tanah Melayu – Bab 4

 

Yahudi dan Hindu sama-sama menyembah patung lembu.

Sebagaimana yang kita ketahui, semua agama dan fahaman di dunia ini selain dari Islam seperti agama Hindu, Buddha, Kristian, Shinto, Jainism, Ahmadiah, Bahai, Qadiani, kapitalis, sosialis, komunis, fasis, syiah, wahabi, demokrasi, liberalisme dan lain-lain adalah ciptaan Yahudi. Tujuannya ialah untuk menafikan kerasulan Nabi Muhammad saw yang membawa Islam sebagai hanya satu-satunya agama yang diiktiraf Allah SWT untuk sekelian umat manusia.

Agama menyembah berhala walaupun dimulakan oleh dan pada zaman Firaun dan Babylon, tetapi ia telah dikembangkan oleh Yahudi ke seluruh dunia untuk menghalang manusia daripada memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Ia berpunca di dalam semua kitab termasuk Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran sudah dinyatakan akan datang seorang rasul di kalangan bangsa Arab iaitu Nabi Muhammad saw yang akan membawa agama Islam yang berdasarkan akidah Tauhid kepada seluruh umat manusia. Jadi ribuan tahun sebelum kedatangan nabi itu kaum Yahudi telah mencipta pelbagai agama untuk bangsa-bangsa di dunia ini bagi tujuan menghalang mereka daripada memeluk Islam apabila dakwah Islamiah mula tersebar.

Matlamat utama kaum Yahudi ialah untuk menguasai dunia, memperhambakan semua kaum bukan Yahudi bagi menguasai segala harta kekayaan yang terdapat di dunia ini. Ia disebabkan falsafah Yahudi yang mengatakan “Wang adalah Tuhan Yahudi yang cemburu”. Jadi kaum Yahudi sangat takut kalau umat manusia menganut agama Islam berikutan kedatangan Nabi Muhammad saw. Mereka tahu hanya umat Islam sahajalah yang tahu akan selok-belok penyelewengan Yahudi dari akidah tauhid, kejahatan Yahudi yang telah membunuh beratus-ratus nabi Allah, meminda ayat-ayat Allah dari kitab-kitab suci, melaga-lagakan manusia supaya timbul peperangan sesama sendiri, membiakkan segala jenis maksiat seperti judi, arak, pelacuran, perhambaan abdi, amalan usury (bunga), seks bebas, homo, lesbian; seterusnya mereka mencipta berbagai-bagai agama supaya jangan sampai umat manusia memeluk Islam.

Kaum Yahudi Menyembah Raja Jin Azazil/Lucifer

Orang Yahudi mendakwa mereka menyembah Tuhan yang Satu sama seperti Islam, tetapi sebenarnya mereka berbohong. Kalau mereka menganut akidah tauhid sama seperti Islam sudah tentu mereka sudah lama memeluk Islam berikutan kedatangan Nabi Muhammad saw.

Sebaliknya, mereka enggan memeluk Islam apabila akidah mereka yang sebenar bukan tauhid. Mereka bukan menyembah Tuhan Yang Satu seperti yang didakwa seperti Hashem atau YHWH atau Edonai. Mereka bukan mengamalkan ajaran Taurat (Torah) yang sebenar kerana kalaulah mereka mengikut ajaran Taurat yang sebenarnya kenapa mereka boleh mewujudkan segala jenis maksiat dan perkara-perkara kotor di atas muka bumi ini?

Kaum Yahudi mendakwa agama mereka Judaismlah agama mereka yang betul dan kitab Taurat (versi Yahudi) adalah kitab ikutan dan punca kekuatan spiritual dan kesatuan mereka. Soalnya, apakah punca yang sebenar bagi kekuatan spiritual dan kesatuan orang-orang Yahudi selama beribu-ribu tahun ini? Adakah kerana Judaism dan Taurat?

Orang Yahudi mendakwa mereka Bangsa Terpilih dan punca mereka kuat dan bersatu selama ini kerana kekuatan spiritual agama Judaism dan kitab Taurat (versi Yahudi) mereka. Jadi Taurat dikatakan membawa kaum Yahudi kepada “nilai-nilai” murni orang Yahudi yang membolehkan mereka menguasai dunia.

Ajaran Kabbalah

Sebenarnya, punca kekuatan spiritual kaum Yahudi bukan dari Taurat atau Judaism. Puncanya adalah ajaran mistik Kaballah, di mana rabbi-rabbi Yahudi menyembah dan berkomunikasi dengan jin dan syaitan untuk mendapatkan maklumat, ramalan, sihir dan jugak kekuatan spiritual serta hasil daripada kesimpulan berkomunikasi dengan jin kafir dan syaitan ini maka terciptalah Kitab Talmud, iaitu Kitab Syaitan Yahudi.

Kitab Talmud Yahudi

Kalau orang-orang yang membawa dan mengembangkan agama Allah swt, iaitu agama Islam mereka dipanggil ulama Islam oleh orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang membawa dan mengembangkan agama syaitan atau agama Azazil atau agama Raja Jin Kafir di muka bumi ini ialah rabbi-rabbi Yahudi. Rabbi-rabbi Yahudi inilah ‘ulama-ulama’ Azazil, iaitu ulama-ulama iblis, ulama syaitan bagi orang-orang yang mempraktik dan mengembangkan ajaran syaitan untuk menyesatkan kaum Yahudi selama beribu-ribu tahun sehingga sekarang.

Pemujaan terhadap raja jin kafir Azazil/Lucifer atau raja syaitan yang dilakukan oleh rabbi-rabbi Yahudi melalui ritual Kabbalah di Synagog-synagog adalah berdasarkan dari ayat-ayat syaitan kitab Talmud. Jadi Rabbi-rabbi Yahudi inilah ‘ulama-ulama’ syaitan. Synagog adalah kuil atau rumah syaitan dan Talmud adalah kitab syaitan yang diterbitkan hasil dari komunikasi dengan raja jin kafir Azazil atau raja setan/iblis ini.

Lambang Illuminiti atau Freemason dengan ‘Mata Satu’

Kenapa lambang illuminiti atau freemason atau dajjal yang kita tengok pada kuil-kuil Freemason atau illuminiti menggunakan ‘MATA’ sebagai lambang mereka? Apakah makna ‘Mata Satu’ itu? Kenapa digunakan lambang ‘Mata Satu’ dan tidak digunakan lambang-lambang yang lain?

Lambang piramid dan mata di gereja seluruh dunia

Ini kerana raja jin kafir Azazil/Lucifer atau raja satan ini merupakan tuhan yang disembah oleh kaum Yahudi bermata satu kerana satu daripada matanya buta apabila dicucuk dengan jarum oleh Nabi Idris as setelah Azazil cuba memperdayakan baginda ketika sedang menjahit kain. Nabi Idris as merupakan orang yang pertama menenun kain. Jadi, Azazil mencabar kalau Allah swt benar-benar berkuasa bolehkah dimasukkan dunia itu ke dalam lubang jarum yang sedang digunakan oleh nabi Idris as?

Nabi Idris as kemudian meminta Azazil datang hampir untuk melihat bagaimana beliau memasukkan dunia ke dalam lubang jarum itu – dan secara tiba-tiba dicucuknya mata Azazil sehingga buta. Asal mata Azazil ada dua, tetapi telah buta sebelah mata kesan dicucuk dengan jarum oleh Nabi Idris as. Jadi sebab itulah mata Azazil hanya tinggal satu sehingga sekarang. Para penganut Judaism dan Kaballah yang menyembah Azazil itu mengenali Azazil sebagai tuhan mereka yg bermata satu dan dijadikan lambang pada illuminiti dan freemason mereka. Sebab itulah lambang ‘Mata Satu’ itu merupakan lambang kehadiran Azazil di ritual-ritual freemason yang mengawasi setiap tindak-tanduk pengikut agama Judaism dan ajaran Kabbalah ini.

Bagaimana Agama Hindu Menyembah Berhala Bermula?

Setelah Nabi Musa as membawa kaum Yahudi keluar dari bumi Mesir setelah dikejar Firaun maka di Sinai Nabi Musa as pergi berjumpa Tuhan di Gunung Sinai. Semasa ketiadaan nabi Musa as itu maka ada seorang Yahudi yg bernama Samiri (Shamir) telah membuat patung Lembu Betina dari emas dan menyesatkan kaum Yahudi supaya menyembah Lembu Betina. Sila lihat Surah Al-Baqarah yang bermaksud Lembu/Sapi Betina. Apabila Nabi Musa a.s balik beliau telah menghalau Samiri ini keluar dari Sinai dan tempat pelarian pertama Samiri dan pengikutnya ialah di India.

Tuhan lembu bagi penganut Hindu

Di sinilah Yahudi Samiri memulakan ajaran menyembah berhala lembu betina kepada kaum Hindu dan lembu betina dianggap sebagai tuhan oleh kaum Hindu sehingga sekarang. Kaum Yahudilah yang memperkenalkan ajaran menyembah patung dan sihir kepada kaum Hindu di India dan terus sesat hingga sekarang. Ini kerana kaum Yahudi khuatir orang-orang India akan menganut agama Islam dengan kedatangan Nabi Muhammad saw. Maka disediakan agama bagi mereka terlebih dahulu agar jangan menganut agama Islam. Surah Al-Baqarah menceritakan bagaimana kejahatan Yahudi yang mencipta agama Hindu yang menyembah lembu sehingga lembu tidak dapat dimakan oleh penganut-penganutnya.

 

(Rujukan: http://warisanlukmanulhakim.blogspot.com/)

Rahsia Kejadian Nabi Adam A.S

Mengapa Adam a.s yang dijadikan jauh terkemudian daripada sekelian makhluk Allah yang lain, tetapi menjadi makhluk yang tersangat istimewa? Apakah rahsia perintah Allah yang menyuruh sekalian malaikat ‘sujud’ (tanda hormat) kepada baginda?

Siapakah sebenarnya Adam a.s?

Rahsia Pertama: Hadirnya ruh Muhammad – di dalam sulbi Adam a.s!

Sebelum dijadikan Adam a.s, junjungan Muhammad saw adalah seorang nabi.

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

“Dan perubahan gerak engkau di kalangan mereka yang sujud”

قَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة : فِي الْمُصَلِّينَ . وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : أَيْ فِي أَصْلَاب الْآبَاء , آدَم وَنُوح وَإِبْرَاهِيم حَتَّى أَخْرَجَهُ نَبِيًّا . وَقَالَ عِكْرِمَة : يَرَاك قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا ; وَقَالَهُ اِبْن عَبَّاس أَيْضًا – Asyuara: 219

Ibnu Abbas mentafsirkan;

Ruh Muhammad dalam sulbi bapa-bapa kamu (turun-temurun) Adam, Nuh, dan Ibrahim sehingga Allah keluarkan Baginda (Nabi Muhammad) sebagai Nabi (akhir zaman).

Dari tafsir Ibn Kathir dalam hubungan dengan ayat yang sama terdapat kenyataan;

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

وَقَوْله تَعَالَى ” وَتَقَلُّبك فِي السَّاجِدِينَ ” قَالَ قَتَادَة ” الَّذِي يَرَاك حِين تَقُوم وَتَقَلُّبك فِي السَّاجِدِينَ ” قَالَ فِي الصَّلَاة يَرَاك وَحْدكوَيَرَاك فِي الْجَمْع وَهَذَا قَوْل عِكْرِمَة وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَقَالَ مُجَاهِد كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَرَى مِنْ خَلْفه كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامه وَيَشْهَد لِهَذَا مَا صَحَّ فِي الْحَدِيث ” سَوُّوا صُفُوفكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي ” وَرَوَىالْبَزَّار وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة يَعْنِي تَقَلُّبه مِنْ صُلْب نَبِيّ إِلَى صُلْب نَبِيّ حَتَّى أَخْرَجَهُ نَبِيًّا .

Firman Allah Ta’ala: “Dan perubahan gerak engkau di kalangan mereka yang sujud”. Kata Qatadah: “Dia yang melihat engkau bila engkau berdiri dan perubahan gerak engkau di kalangan mereka yang sujud” dalam sembahyang Ia melihat engkau keseorangan dan dalam jemaah.

Ini pendapat ‘Ikrimah dan ‘Ata’ al-Khurasani serta Hasan al-Basri. Kata Mujahid Rasulullah saw boleh melihat orang di belakang baginda sebagaimana baginda boleh melihat orang yang berada di hadapannya.

Dan baginda menyaksikan bagi yang demikian sebagaimana yang sahih dalam hadith.’Samakan saf-saf kamu, sesungguhnya aku melihat di belakangku’. Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ibn Abi Hatim dari dua jalan dari ibn “Abbas bahawa ia menyatakan tentang ayat ini iaitu ‘perubahan gerak Baginda dalam sulbi nabi sampai ke sulbi nabi (yang lain, dari Adam sampai seterusnya) sehingga Tuhan keluarkan Baginda (ke-dunia menjadi penamat sekelian) Nabi.

Di tempat lain Ibnu Abbas mentafsirkan “”شَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُ” pada ayat 35, Surah An-Nur sebagai “Nur Muhammad” pada sulbi bapa-bapa kamu, seperti berikut;

{ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيۤءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيِمٌ }

Allah then mentioned the honour and blessings that He had bestowed upon the believers, saying: (Allah is the Light of the heavens and the earth) He is the guide of the dwellers of the heaves and earth. Guidance from Allah is of two types: clarification and making things known; it is also said that the verse means: Allah is the embellisher of the heavens by means of the stars and the embellisher of the earth by means of plants and water; it is also said that this means: Allah enlightens the hearts of the believers among the dwellers of the heavens and the earth. (The similitude of His light) the light of the believers; it is also said that this means: the light of Allah in the heart of the believer (is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass) made of gems. (The glass is as it were a shining star) one of the following five planets: Mercury, Jupiter, Venus, Mars and Saturn. All these planets are luminous. ((This lamp is) kindled from a blessed tree) from the oil of a blessed tree, (an olive neither of the East nor of the West) in an open space, not touched by the shade of the East nor by the shade of the West; it is also said that this means: in a location which is untouched by the sun when it rises and when it sets, (whose oil) the oil of the tree (would almost glow forth (of itself)) from behind its rind (though no fire touched it. Light upon light) the lamp emits light and the glass emits light and the oil emits light, (Allah guideth unto His light) Allah honours with knowledge; it is also said that this means: Allah honours with His religion (whom He will) whoever deserves it; it is also said that the verse means: the likeness of the light of Muhammad in the loins of his forefathers is like this, up to Allah’s saying (… kindled from a blessed tree). He says: the light of Muhammad in Abraham was an upright religion (olive tree), and Abraham was neither Jew nor Christian (neither of the East nor of the West), the works of Abraham would almost glow forth in the loins of his forefathers like this (would almost glow forth (of itself)), up until Allah’s saying (kindled from a blessed tree) He says: as if it is the light of Muhammad (pbuh) and if Abraham was not a prophet, he would still have this light (though no fire touched it); it is also said that the latter passage means: Had Allah not honoured Abraham, he would not have had this light; it is also said: if Allah had not honoured His believing servant with this light, he would not have had it.

[* تفسير Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs]

Keterangan dari Hadith;

“Para Sahabat bertanya, `Ya Rasulullah, bilakah wajibnya Kenabian engkau?’ Baginda menjawab, “Sejak saat ketika Adam masih dalam keadaan antara ruh dan jasad.” – riwayat Tirmidzi
Baginda juga bersabda;

“Aku sudah menjadi Nabi ketika Adam masih dalam bentuk antara air dan tanah. Juga Baginda bersabda, “Aku telah ditetapkan di sisi Allah sebagai Khatamun-Nabiyyin, sedangkan Adam masih dalam bentuk tanah.”

Imam Ahmad bin Hanbal berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Manshur bin Sa’d dari Budail dari Abdullah bin Syaqiq dari Maysarah Al Fajr dia berkata; aku bertanya; “Wahai Rasulullah, bilakah engkau dicatat sebagai seorang Nabi?” Baginda bersabda: “Ketika Adam ‘alaihis salam antara ruh dan jasad.” – Imam Ahmad

Daripada penjelasan ayat-ayat di atas, fahamlah kita, Adam a.s menjadi sangat istimewa kerana menanggung awal-awal makhluk dan afdhalun makhluq, Nur Muhammad saw di dalam sulbinya.


Rahsia ke-2: Allah swt memperkuatkan Adam a.s dengan ruhNya (Ruhul-quddus)

Firman Allah Ta’ala;

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى

“Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya RuhKu” – As-Shaad, 38 : 72

Berkata Ibnu Abbas r.a pada mentafsirkan ayat “Aku tiupkan padanya RuhKu,

“Allah Ta’ala memasukkan dalam diri Adam a.s akan RuhNya (Ruhul Quddus)”

Imam Jilani r.a membawakan gambaran “Ruh” istimewa ini di dalam kalam hikmah beliau;

Allah Ta’ala mula-mula mencipta atau menzahirkan Ruhul Quddus (Ruh Suci) dalam bentuk makhluk menerusi penzahiran paling sempurna dalam peringkat Alam Ketuhanan Zat Yang Maha Tinggi. Kemudian Allah Ta’ala menghendaki bahawa ruh itu turun ke alam fana’ ini diperingkat paling rendah, iaitu Alam Ajsam. (Alam jisim/kebendaan/alam dunia nyata- pent).

“Allah menghantarkan Ruh Suci itu ke dalam diri para Rasul, Nabi, Wali Allah dan kekasih-kekasihnya! Bersama Ruh Suci itu telah disediakan dalam dirinya benih-benih Keesaan (tauhid) supaya ia sentiasa mengenali Penciptanya yang Maha Esa!” – Sirrul Asrar Fi ma Yahtaju Ilayhil Abrar

Imam Jilani r.a melanjutkan bicara berkenaan kedudukan Ruhul Quddus serta ruh-ruh yang lain:

“Allah mencipta badan untuk di masuki ruh dan menetap didalamnya. Masing-masing ruh pula ada nama masing-masing. Allah Ta’ala susun ruang-ruang didalam badan itu. Diletakkannya ruh manusia antara daging dan darah. Diletakkannya pula Ruhul Quddus (Ruh Suci) di tengah-tengah hati, dimana di sediakan oleh Allah suatu ruang yang seni dan halus untuk menyimpan rahsia di antara Allah dan hambaNya.” – Sirrul Asrar Fi ma Yahtaju Ilayhil Abrar

Sesungguhnya Ruhul Quddus (Ruh Suci) adalah anugerah Allah Ta’ala kepada manusia-manusia pilihan Allah. Mereka adalah rasul, anbiya dan aulia Allah. Melaluinya mereka taqarrub (hampir) dengan Allah, musyahadahkan (melihat dengan Ruhul Quddus) wajahNya Yang Maha Agung. Tiada yang membatasi di antara mereka dengan Allah. Tiada juga malaikat muqarrabin.

Inilah keistimewaan Adam a.s; di mana tiada suatu pun makhluk Allah lain yang diberikan anugerah sedemikian rupa.

Rahsia ke-3: Adam a.s agungkan Allah swt dengan nama-nama Allah yang indah

Adam a.s mengagung serta mensucikan Allah dengan sekalian asma’ Allah Yang Maha Tinggi.– suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh malaikat lantaran malaikat tiada pengetahuan tentang itu. Sedangkan bagi Adam a.s ia suatu hal yang sangat mudah kerana sekalian Asma’ Allah itu telah dilengkapkan oleh Allah di dalam dadanya sebagai salah satu rahsia ketuhanan. .

Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Kabir Shaikh Muhyiddin Ibnu Arabi;

“Para malaikat tidak memperoleh kelengkapan Adam a.s, dan tidak memahami asma’ Ilahi kerana ia asing bagi mereka. Maka tiadalah mereka dapat mensucikan Allah serta mengagungkanNya dengan segala asma’ Ilahi.” – Futuhatul Makkiyyah, Fusus Hikam

Bahkan malaikat juga tiada mengetahui benda-benda di dunia ketika Allah Ta’ala menyuruh mereka menyebut nama-nama tersebut.

Allah Ta’ala mengajarkan Adam a.s akan kesemua nama benda di dunia termasuk nama tumbuh-tumbuhan, haiwan serta sekalian jamadat serta kegunaannya. Adama a.s telah dapat menguasainya dengan baik, maka Allah Ta’ala berpaling kepada malaikat lalu memerintah supaya mereka (malaikat) menyebutkan nama benda-benda yang telah dijadikan.

Para malaikat tidak dapat menyebutnya, seperti Adam a.s yang telah menyebutnya satu persatu dengan jelas.

* Dari Tafsir Ibnu Abbas, تفسير Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs
________________________________________

{ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلاۤءِ إِن كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ }

(And He taught Adam all the names), the names of all his progeny, or the names of all the beasts and other things, including: a cooking pot, a plate and saucer, (then showed them) to prove that they were wrong (to the angels) who were commanded to prostrate, (saying: Inform Me of the names of these) created beings and descendents, (if ye are truthful) in your first claim. – Al-Baqarah : 31

Sesungguhnya banyak perkara ghaib yang diketahui oleh para malaikat. Namun mereka tidak dapat menandingi pengetahuan Adam a.s yang dilengkapi dengan rahsia ma’rifat ketuhanan.

Rahsia ke-4: Adam a.s adalah cermin ketuhanan

Menghuraikan Hadis Nabi saw;

“Mukmin adalah laksana cermin bagi mukmin yang lain.”

Imam Jilani r.a berkata;

“Mukmin yang pertama itu sebagai cermin, yang dimaksudkan daripadanya ialah hati yang suci bersih bagi mukmin itu sendiri. Maksud Mukmin kedua ialah Zat Allah Ta’ala yang dapat dikenali dalam cermin itu, iaitu satu kurnia utama yang hanya diberikan kepada kekasihNya sahaja. Bukankah salah satu namaNya yang indah ialah Al-Mukmin?”

Mesej yang cuba disampaikan oleh Imam Jilani adalah: Mukmin sejati sebagai cermin yang menangkap pancaran cahaya ketuhanan sehingga dapat memahami rahsiaNya dan menjadi sangat hampir dengan Allah.


Rahsia ke-5: Adam a.s (ruhnya) dapat melewati Sidrotul-muntaha hingga ke arasy

Adam a.s mengenal Allah dengan sebenar kenal dan ubudiyyah kepadaNya dengan ubudiyyah yang sempurna. Tiada batas, tanpa had, tanpa jarak hanya semata-mata melihat wajah Allah Ta’ala. Sedangkan malaikat tiada dapat melakukannya kerana mereka tertahan di Sidrotul-muntaha.

Keadaan ini dijelaskan dalam peristiwa isra’ mi’raj. Setibanya di Sidrotul-muntaha, berkata Jibril kepada Nabi saw: “Aku tak dapat lagi bersama engkau Ya Muhammad. Jika aku maju satu langkah sahaja nescaya aku akan terbakar hangus.” Sedangkan Nabi saw meneruskan perjalanan mi’raj baginda bersendirian tanpa sebarang halangan sehingga akhirnya tahiyyat di hadapan Rabbul Jalil di balai penghadapanNya di Arasy.

Ini memberikan gambaran yang sangat terang akan maqam rasul, nabi dan aulia Allah yang mengatasi sekalian malaikat termasuk malaikat muqarrobin sekalipun.

Catatan: Mi’raj dengan jasad dan ruh terkhusus bagi Nabi Muhammad saw sementara bagi rasul-rasul, nabi dan aulia Allah adalah mi’raj itu semata-mata perjalanan ‘ruh’.

Rahsia ke-6: Adam a.s sebagai khalifah Allah

Ini merupakan ‘mesej’ paling penting daripada penciptaan Adam a.s. Bahkan ia juga ‘mesej’ bagi segala anbiya dan aulia Allah yang dizahirkan di atas muka bumi.

Sekalian keistimewaan yang Allah Ta’ala lengkapkan pada Adam a.s termasuk rahsia kejadian Siti Hawa adalah bagi penyempurnaan ‘amanah’ ini, yakni amanah ‘khalifah’ – menjadi wakil Allah dalam mengurus dan mentadbir bumi.

(Rujukan: http://warisanlukmanulhakim.blogspot.com/)

Fenomena Bulan Berdarah

 


Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh buat semua pembaca yang dirahmati..
Selawat serta salam buat Baginda Rasulullah SAW dan Ahlul Bay’t Baginda.

“Allahumasoliala Muhammad, Wa’ali Muhammad

Hari ini, 1hb April 2014 membuka tirai buat kekita semua selepas Mac meninggalkan kita dengan misteri #MH370 yang masih belum terjawab secara penuh sehingga ke saat ini. Hari ini juga aku mengambil satu inisiatif (walaupun agak malas nak menulis) untuk ‘divert’ (alihkan) pandangan kita semua dari isu MH370 (sekejap) ke satu isu global yang lain. Mungkin… Mungkin ada sesuatu yang bakal berlaku.. Allah lebih mengetahui. Aku tak tahu apa-apa. Cuma apa yang aku nukilkan dalam artikel ini, ianya hanya bersifat pandangan peribadi aku semata-mata.. Tapi baca lah dulu ok.. Baca pelan-pelan.

Dalam pada kekita semua ralat dan sedih memikirkan untung nasib penumpang dan anak kapal MH370 dan dalam pada kekita semua berspekulasi perihal bunga-bunga angin perang dunia ke-3 (WW3) yang bakal dimulakan oleh Russia atau China atau Amerika Syarikat atau mungkin juga Korea Utara dalam masa terdekat ini, mungkin ramai umat Islam dunia khususnya di Malaysia (mengikut pemerhatian peribadi aku) yang tidak menyedari tentang kedatangan “Four Blood Moons” atau satu fenomena 4 kali bulan berwarna merah darah yang bakal berlaku dalam tahun 2014 ini dan tahun 2015 akan datang nanti.


Fenomena ini akan berlaku 2 kali tahun ini dan 2 kali tahun hadapan dan akan diselangkan dengan satu gerhana matahari ditengah-tengah peristiwa ini nanti. Blood Moon yang pertama hanya tinggal sekitar lagi 13-14 hari dari tarikh penulisan ini iaitu dijangka akan berlaku pada 14/15hb April 2014. Sama ada kita di Malaysia dan rantau Asia Tenggara dapat menyaksikan fenomena ini belum dapat dipastikan lagi (perlu rujukkan ahli falak). Akan tetapi, fenomena ini telah disahkan oleh NASA (The National Aeronautics and Space Administration of United States) akan dapat dilihat diseluruh kawasan barat bumi termasuk di Jazirah Arab..

blood moon
Fenomena bulan berwarna merah yang seakan-akan berdarah ini sebenarnya adalah satu fenomena yang biasa berlaku. (Kali terakhir aku melihat bulan penuh berwarna merah darah ini adalah sekitar tahun 2012 di Pulau Besar, Melaka ketika sedang berjalan kaki pulang dari beruzlah di Batu Belah). CUMA kali ini apa yang luar biasanya tentang fenomena ini ialah ianya bakal berlaku 4 kali berturut-turut dalam dua tahun ini DAN akan berlaku satu gerhana matahari di tengah-tengahnya.


Persoalan yang mungkin sedang bermain di dalam minda pembaca artikel ini sekarang kemungkinannya ialah; “Pernahkah fenomena seperti ini berlaku dalam sejarah peradaban manusia..?” Jawabannya; “Iya pernah! Tetapi (sehingga setakat kemampuan pengetahuan dari pakar falak dan sejarah) ianya BUKAN diselang dengan gerhana matahari di tengah-tengah peristiwanya.” Jadi fenomena ‘Four Blood Moons’ kali ini agak pelik sedikit kerana akan berlaku gerhana matahari ditengah-tengah antara 2 kali bulan berdarah tu.. Dalam 500 tahun kebelakangan ini, ianya baru berlaku sebanyak tiga kali. Dan setiap kali berlakunya fenomena ini, ianya disusuli dengan peperangan antara Islam, Yahudi dan Kristian. Peperangan antara haq dan bathil…!

 • 2hb April 1493-1494 – Kejatuhan Empayar Islam Moro di Andalusia dan Granada, Sepanyol. Tarikh ini juga merupakan penanda kebangkitan Kristian di seluruh Eropah. Kemunculan kuasa-kuasa besar baru di bawah hukum perintah Vaticcan seperti Portugal yang akhirnya menyerang Melaka (sayap kiri pemerintahan Khalifah Uthmaniah) pada tahun 1511. Sekitar tahun yang sama itu juga Christopher Columbus telah menemui Amerika Syarikat bagi MENCARI PENEMPATAN BARU (New World Establishment) untuk kaum-kaum Yahudi yang dihalau keluar dari Eropah.
 • 15hb Mei 1948-1949 – Pembentukkan negara haram Israel selepas berjaya memecah-belahkan negara-negara kesatuan Arab dengan bantuan dan gerakkan ketenteraan dari ‘New World Establisment’ mereka iaitu Amerika Syarikat.
 • 5hb Jun 1967-1968 – Berlaku peperangan yang berlangsung selama enam hari yang akhirnya menyaksikan kejatuhan Jerusalem ke tangan Israel laknatullah sehingga ke hari ini.

Kesemua kejadian dan peristiwa di atas ini berlaku dalam tempoh 500 tahun sebelum ini ketika berlakunya fenomena ‘Four Blood Moons’ dan kesemuanya keputusan yang terbit dari peristiwa di atas adalah amat merugikan kita umat Islam di seluruh dunia. AKAN TETAPI, harus kita ketahui juga, bukan semua peristiwa Four Blood Moons yang memihak kepada bukan Islam. Jika dirujuk di dalam lipatan sejarah dunia, kita anjakkan sedikit ‘timeline’ lebih dari 500 tahun dahulu, maka kita akan jumpa iaitu pada 2hb October 1187, Salahuddin Al Ayubi dan angkatan Islam telah berjaya merampas Jerusalem dari penguasaan Kristian dan menguasai tanah keramat itu beratus tahun lamanya sebelum jatuh semula ke pihak Yahudi pada tahun 1967. Kejadian peperangan tentera Islam Salahuddin Al Ayubi ini juga berlaku saat fenomena ‘Four Blood Moons’ (mengikut sumber rujukkan sejarah falak). Jadi bukanlah setiap kali berlakunya fenomena ini keputusan akan memihak kepada kumpulan penentang Islam (jika berlaku peperangan).

Walaubagaimanapun, kumpulan-kumpulan ekstremis Yahudi dan Kristian (US & Eropah – Bukan Kristian dunia yang lain) atau aku secara peribadi memanggil kumpulan ini sebagai penggerak Illuminati (ingat makcik jual nasi lemak 3 segi…? hahaha) menganggap fenomena yang bakal berlangsung ini adalah sesuatu yang mereka nanti-nantikan.. Sebab terdapat GERHANA MATAHARI DITENGAH-TENGAHNYA. Mereka menganggapnya sebagai salah satu ‘prophecy’ atau ramalan yang bakal melengkapkan aturan NWO – New World Order mereka melalui ayat yang dipetik;

“The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come.” / “Matahari akan berwarna hitam dan bulan akan berdarah, sebelum hari kedatangan Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Dasyat.”
Joel 2:31 (Kitab Injil)

Jadi ‘Tuhan’ yang dimaksudkan disini ialah Tuhan mana..? Adakah Allah Taala seperti kepercayaan kita atau pun al-Dajjal kepercayaan Yahudi ataupun Isa al-Masih pegangan Islam dan Kristian..? Perlu kita ingat bahawasanya kandungan kitab Injil hari ini bukanlah seperti Injil di zaman Nabi Isa Alay’hi Salam lagi. Ianya telah banyak diubah-ubah oleh manusia dengan membentuk satu kepercayaan berkonsep ‘triniti’ yang karut-marut dan haru-biru..! Dan lebih parah lagi, Amerika Syarikat (yang mengaku Kristian tapi sebenarnya bukan) menjadi hub penyebaran agama Katholik ini dan bersekongkol dengan Israel dalam penerbitan siri-siri kitab Bible (Injil) yang mengikut aturan dan acuan jahat Illuminati dan Mason.. Jadi potongan ayat kat atas tu aku ambil dari kandungan Injil yang ada zaman sekarang ni atau dikenali sebagai ‘New Testament’. Bab ni rasanya aku tak perlu hurai panjang sebab akal dan hati orang-orang Islam yang sihat dan waras lagi beriman akan dapat menilai sendiri.. InsyaALLAH!

Yang bakal lebih memeriahkan fenomena ‘Four Blood Moons’ tahun ini dan tahun hadapan juga ialah ianya akan jatuh tepat pada tarikh-tarikh sambutan hari perayaan di dalam kalendar Yahudi iaitu hari yang dikenali sebagai:

 • Passover” – Hari memperingati kebebasan kaum Yahudi selepas dijadikan hamba abdi sejak 3,300 tahun lampau ketika era Dinasti Firaun di Mesir.
 • Feast of Tabernacles” atau dikenali juga dengan gelaran “Sukkot” – Ini adalah hari dimana sambutan penganut agama Yahudi lama diperintahkan melakukan hijrah ke Jarusalem atau lebih tepat lagi ‘kuil’ Nabi Allah Sulaiman Alay’hi Salam (The Temples of Solomon) di sana. Dan di atas kepercayaan mereka terhadap ‘Sukkot’ ini jugalah yang menggerakkan mereka memasuki dan menakluk Jerusalem terus sehingga ke hari ini.
seamless-mathematical-pattern-vector-978207


Jadi dipendekkan cerita, selepas sesi-sesi pengiraan dan kalkulus oleh ahli-ahli falak, ahli-ahli ramalan seluruh dunia, fenomena ‘Four Blood Moons’ kali ini BAKAL mencorakkan satu lagi perubahan dunia secara umum.. Perubahan ini akan bersifat global dan akan terpalit pada setiap umat manusia di seluruh dunia.. Israel dan Amerika Syarikat akan terlibat sama dalam percaturan mereka secara besar-besaran DAN secara tak langsung umat Islam Akhir Zaman akan diuji secukupnya.. Banyak ramalan dan andaian serta spekulasi mengenai fenomena ini telah dibuat oleh pihak-pihak dari sebelah Yahudi dan Kristian, akan tetapi HAMPIR TIADA mana-mana ‘prophecy’ dari kalangan umat Islam dunia. Barangkali umat Islam masih lena diulit mimpi-mimpi indah atau barangkali, kekita masih tidak peka dengan persekitaran perlakuan dunia.. Atau mungkin kita belum faham lagi tentang BAHASA DAN ISYARAT ALAM yang Allah Taala kirim dan tunjuk dalam sejarah.. Yang Allah Taala dah aturkan pada kita hari ini menghadap hari esok-esok secara sendiri.

Seperti yang kerap aku nukilkan dan ucapkan pada sahabat-sahabat sekalian; “Jika kita sedang dicaturkan, bergeraklah keluar dari papan catur..” Banyak-banyakkan lah bacaan doa mengelak fitnah Dajjal untuk diri dan keluarga.. Amalkan lah surah-surah berkaitan dan ayat-ayat amalan masing-masing.. Tak rugi beramal sebab kita tak tahu bila waktu kita dijemput pulang menghadap Maha Pencipta.. Di saat Yahudi dan Illuminatis sibuk menggali-gali ‘King Solomon Mine’ di Jerusalem, mungkin kini mereka dah tahu yang ‘Gedung Penyimpanan Harta Nabi Allah Sulaiman Alay’hi Salam’ sebenarnya di sebelah timur sini.. Tak jauh dari Solomon Islands di bawah ‘Kepulauan Bugis’.. Oleh itu, jaga-jaga jugalah kerana kalau terjadi apa-apa, Tanah Melayu kita ini Tanah Pusaka.. Bakal menjadi perhatian dunia.. Banyak menyimpan harta-harta untuk buat jadi mahar Akhir Zaman dan Imam mulia.. Tengok-tengok sama di Pahang, di Hulu Terengganu, di Gunung Ledang dan juga di Danau Tok Uban juga Banjaran Titiwangsa.. Jaga-jaga kekita semua segala yang pusaka pustaka dan bersaka.

Akhir sekali sebelum menutup posting ni, simpanlah tarikh yang telah dikeluarkan oleh pihak NASA dalam ramalan perihal akan berlakunya fenomena ‘Four Blood Moons’ kali ini iaitu:

15hb April 2014 (Hari Passover Yahudi) – Bulan berdarah
8hb Oktober 2014 (Hari Sukkot Yahudi) – Bulan berdarah
20hb Mac 2015 (Hari Adar Yahudi) – Gerhana matahari
4hb April 2015 (Hari Passover Yahudi) – Bulan berdarah
28hb September 2015 (Hari Sukkot Yahudi) – Bulan berdarah

Apa yang bakal berlaku kali ini adalah diluar bidang pengetahuan kita semua. Prophecy dan ramalan berbagai-bagai.. Teori konspirasi juga bermacam-macam. Mungkin… Mungkin iya-Mungkin tidak.. Mungkin ada kejadian-Mungkin tak ada langsung.. Kalau tiada, Alhamdulillah.. Kalau ada, mungkin ianya lebih besar atau lebih kecil dari isu MH370..? Mungkin.. Mungkin ada gempa bumi / tsunami / meletupnya gunung berapi / atau hujan meteor..? Mungkin ianya lebih besar dari isu Russia-Ukraine-Crimea..? Mungkin ianya lebih besar dari pergolakkan Korea Utara-Korea Selatan..? Mungkin juga perang dunia global ke-3 bakal meletus..? Sebab bunga-bunga perang dah ada.. Atau mungkin Imam Mahdi akan muncul..? Jazirah Arab dah terbakar.. Dah keluar ‘asap’ di Syam-Syria dan Mesir sekarang sedang Arab Saudi dan Qatar pula menjadi ‘hijau-hijauan’ tidak disentuh langsung golongan Illuminatis dengan pembangunan mencakar langit menutupi Kaabah di sini sana..

INGAT! Ini adalah pandangan sempit aku sahaja.. Aku tak paksa sesiapa pun faham apatah lagi untuk percaya.. Segalanya atas ketentuanNya juga.. Wallahu’alam Bis’sawab Wa’ilayhi Marji’ul Walma’ab.. Persiapkanlah dan kumpulkanlah segala kekuatan yang ada.. Takut-takut Nuclear Holocaust menanti kekita.. Apa yang terdaya..? Takkan tunggu dan lihat sahaja..?

Salam dan Solawat!

313.99.33.13.9

Artikel bukan ditulis oleh Brado Kapak. Artikel telah ditulis oleh Tun Farul Azri.

nuclear_explosion
(Rujukan: http://dramaraja.blogspot.com/)

Kaedah Pembelajaran Matematik Untuk Budak-Budak

Matematik – adalah antara subjek pembelajaran paling ditakuti di sekolah. Jika tanya pada budak2, mereka akan kata, matematik adalah pembelajaran paling sukar dan paling susah skor. Mengapa ya? Ya, kerana kaedah pembelajaran konvensional seperti di asia ini kelihatannya tidak membantu anak2 kita untuk tekun dalam mempelajari matematik. Mengapa matematik ini penting? Matematik adalah amat penting dalam mengasah otak kiri kita, meningkatkan otak logik kita. Penulis tertampil untuk berkongsi dengan sidang pembaca sekalian tentang penyelesaian pembelajaran matematik anak-anak kita di sekolah dengan kaedah yang lebih menyeronokkan dan sudah semestinya anak2 kita lebih bijak matematiknya di sekolah. Dan siapa yg akan tersenyum lebar melihat kebijaksanaan anak2 kita? Ibu bapa juga bukan yg bangga. Marilah kita ginakan kaedah pembelajaran di bawah untuk menjadikan anak2 kita hebat dalam matematik (maaf, dalam bahasa Inggeris, jika ada permintaan, penulis akan terjemahkan ke dalam Bahasa Melayu, insyaAllah…)

________________________________________________

From Teresa Evans

Tuesday 9:27 am

Dear Friend,

Let’s face it, math can be fun but not all kids think it is. Kids are used to being entertained and expect everything that you want them to do, to be just as entertaining as their favorite pastimes.

What worked in the past, doesn’t necessarily work today. Many kids don’t want to learn math or practice math, they’d rather be watching DVD’s or playing with computer games.

No wonder you feel frustrated!

You know that math skills will be vital to every child’s future. It helps them in school… at work… in social situations… in all areas of life. You simply cannot get along without it. But many kids struggle with math and don’t enjoy it at all.

But it doesn’t have to be like this!

Imagine being able to get kids so engaged with math that they don’t even want to stop even when you ask them to. Wouldn’t that be great?

Or what if you could have an endless stream of different ways to motivate kids so they learn the basics of math. How would that feel if you could do this?

Imagine the satisfaction that you’d get from seeing your kids math skills soar and their grades in math going up and up.

Now you can get kids engaged in math and wanting to do more day after day….

and all the hard work has been done for you. You can have all the math games that you need to make math fun, interesting and effective.

“Making Math More Fun Printable Math Games”

gives you 4 books jam packed full of kids math games and fun math activities to make math exciting and easy to learn.

Math Board Games – Printable Math Board Games

Math Print and Play Games Sheets – Printable Games Sheets for 2 Players

Math Card Games – Printable Math Card Games

and Math Games Ideas – Math Games for School or Home

These are electronic books (e-books) that are downloaded to your computer in a flash. Which means you can be reading them and playing all these games in as little as 5 minutes from now.

Finding quality, kids math games isn’t easy. But now you can have all of the kids’ math games that you need. Printable Math Board Games, Math Card Games, Math Print and Play Games Sheets and load and loads of Math Games Ideas including math fact games for kids and hands on math games.

Kids Math Games can sometimes feel like math drills. But this collection of Printable Math Games is NOT a collection of the same old tired games that you might find free on a website somewhere.

In fact, Making Math More Fun – Printable Math Games Package is based on years of hands on work in the classroom with kids of all ages and abilities. But that’s not all that this collection can offer you –

Here’s a sneak peak at what you’ll have with

Making Math More Fun – Fun Math Games Collection.

Save yourself loads of time – you won’t have to hunt around for games, come up with your own ideas or create your own resources.

Stop spending your hard earned money on resources, games and books. You’ll have more math activity ideas and math games than you’ll ever use.

Discover how to be a wonderful, fun teacher or parent who knows how to make math fun and interesting. You’ll never be short of new ideas or new activities.

A dirt cheap way to create professional looking games for just the cost of the paper and laminate even though it will look like you’ve spent 100s of dollars. 

Simple ways to develop kids’ thinking skills and get your kids ‘thinking out of the box’.

Proven strategies for creating a positive classroom environment where students want to be in your classroom.

How to create kids who are self motivated and enthusiastic about math. They will want to learn and want to improve their math skills.

Switch your kids on to Math with fun, interesting and stimulating games and activities that kids will want to do again and again.

Loads of games that cater for all different ability levels and cater for different learning styles.

Easy ways to reinforce basic skills with kids who are struggling. Math games make math practice fun and interesting. 

Innovative ideas for extending bright students with Making Math More Fun’s challenging games and activities.

Provide fun, quality activities for kids. These games are more than math work. They are entertaining and challenging. Just what you want to keep kids interested and learning.

This is your secret weapon for making math a much more interesting subject. Whether you need quality math resources for practicing math at home or fun math games for the classroom – these games will deliver.

Discover how to get more from your kids. When WORK is FUN your kids are motivated and their math skills improve quickly and easily.

So if your are looking for a kid math game for the classroom or fun math games for home Making Math More Fun Math Games Collection really is the solution to making math more fun than ever before.
Best of all, since these are electronic files, in just a few clicks you’ll be safely downloading Making Math More Fun – Printable Math Games Collection right to your own computer where you can start printing games right away. You get to print only what you want and as many copies as you need. Yes, now you can make your own math games with the click of a button.

Click Here To Order Securely Through Clickbank

Look at this extensive list of math resources that are included in the Making Math More Fun Fun Math Games Collection

Fun Math Games for Kids

___________________________________________________

Mengikut kajian, kanak2 lebih berminat mempelajari matematik dalam bentuk permainan. Permainan matematik sebegini dikatakan mampu memperkasakan minda anak2 kita selain dari menjadikan anak2 kita bijak matematik. Kanak2 dengan minatnya hanya mahu bermain dan bersukaria adalah satu kelebihan untuk mereka dalam pembelajaran sekiranya menggunakan kaedah yg disarankan. Selamat mencuba!

Sabun Semulajadi

Seperti yang kita sedia maklum, sabun merupakan elemen basuhan yang penting bagi kulit manusia. Sabun dikatakan sudah mula digunakan sejak dari peradaban purba. Kajian ilmiah yang dilaksanakan menunjukkan bahawa sabun adalah amat penting dalam penjagaan kulit kita. Selain dapat membersihkan kulit daripada kuman, bakteria, habuk dan kekotoran selepas seharian bekerja, sabun juga mampu memberikan aroma yang wangi yang secara tidak langsung memberikan keselesaan kepada manusia.

Umumnya, pelbagai bahan yang digunakan pada masa sekarang di dalam pembuatan sabun, termasuklah campuran beberapa jenis bahan kimia yang selalunya memberikan kesan kering dan adakalanya melepuh kepada kulit kita. Oleh sebab itulah, sabun yang diekstrak daripada bahan semulajadi adalah sabun terbaik, kerana hanya alam semulajadi sahaja yang menyediakan penawar terbaik dalam mengekalkan kecantikan luaran fizikal kita. Mari kita lihat keistimewaan tumbuhan di bawah dalam pembuatan sabun semulajadi:

1. ALOE VERA/LIDAH BUAYA -> boleh merawat parut jerawat, bekas luka dan mengurangi keradangan kulit muka, ia juga digunakan sebagai rawatan untuk kulit yang terbakar akibat sinaran matahari.

2. TEA TREE OIL/ EKSTRAK MINYAK POKOK TEH -> untuk mengatasi kulit berjerawat. Kandungan anti bakterianya efektif untuk mengecutkan jerawat yang meradang.

3. OLIVE OIL/ MINYAK ZAITUN -> membantu pengelupasan sel-sel kulit mati, pemakaian minyak zaitun pada tubuh juga membuat kulit. Perlulah diingat, Allah SWT telah memperuntukkan satu surah di dalam Al-Qur’an tentang keistimewaan buah zaitun ini, selain merupakan salah satu buah-buahan di syurga.

4. EXTRAK TIMUN -> Baik untuk kulit kering, kulit yang terbakar sinar matahari, kandungan vitaminnya yang tinggi serta melembapkan kulit kandungan mineral sangat membantu mengatasi kekeringan kulit. Timun juga merupakan agen anti oksida yang baik untuk tubuh badan kita.

5. EXTRAK Vitamin C -> mampu menyegarkan kulit serta memutihkan wajah secara semulajadi. Vitamin C ini mempunyai ciri-ciri asid, di mana kajian menunjukkan bahawa, ‘asid’ adalah baik untuk tubuh luaran badan manusia, manakala ‘alkali’ adalah baik untuk tubuh dalaman manusia.

6. EXTRAK BAWANG PUTIH -> paling berkesan merawat jerawat batu serta Melembutkan kulit wajah.

7. EXTRAK SERAI -> manfaat serai merupakan rawatan paling berkesan untuk membunuh 99% kuman di kulit muka.

header (1)

Ketujuh-tujuh elemen penting di atas sepatutnya perlu ada dalam pembuatan sabun. Sabun yang sepertinya yang mengandungi ketujuh-tujuh elemen penting di atas hanya ada pada sabun al-Razi yang dicipta daripada kombinasi herba semulajadi dan ramuan terpilih yang amat berkesan dalam merawat:

 

 

1. Jerawat/Jerawat Batu

2. Blackhead/whitehead

3. Parut jerawat & cela

4. Pori-pori terbuka

5. Jeragat

6. Mencerahkan bahagian muka & badan

7. Meratakan tona kulit muka

8. Mengurangkan kedutan

9. Mengawal minyak berlebihan

10. Memberi kelembapan kulit

11. Membuang parut kecil seperti sel kulit mati

12. Membaiki lapisan kulit yang bermasalah

al razi

Kerana banyaknya kebaikan yang dapat diperoleh dalam pembuatan sabun Al-Razi ini, maka tidaklah rugi bagi kita untuk mencuba. Harganya tidaklah mahal sepertimana sabun-sabun dari korea atau luar negara, malahan manfaatnya yang amat baik untuk kesihatan kulit kita.

 

Harga yang ditawarkan:

► 1kotak – RM49 (Semenanjung) 
► 1kotak – RM55 (Sabah Sarawak) 
*Free Postage

(Setiap kotak mengandungi 2 buku sabun di mana setiap buku mampu bertahan selama sebulan jika digunakan setiap hari).

Dan mengikut analisis, sekiranya sabun digunakan setiap hari, kita hanya menggunakan hanya 82 sen sehari untuk memperolehi kulit yang cantik dan hilang daripada masalah kulit akibat persekitaran yang kotor. Gunakan sekurang-kurangnya tiga kali sehari, sebelum pergi kerja, selepas balik kerja dan sebelum tidur pada malamnya. InsyaAllah, kulit akan bertambah cantik dan gebu seperti testimoni di bawah:

testimoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh pengguna yang sudah berubah mukanya menjadi cantik, licin dan gebu kerana pemakaian sabun ini:

amalina

abie

 

 

 

 

 

 

Masalah jerawat hilang!

lina

hadi

 

 

 

 

Kulit bertambah cerah  dan masalah jeragat pun hilang!

 

Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita menempah sabun ini dan beri sokongan padu kepada produk tempatan kita yang amat berkualiti dan berkesan ini. Tak perlu buat facial setiap minggu, guna sabun ini sahaja… bak kata amore di dalam filem doremi.. sabun di bilik mandi, sabunnn… 🙂

Untuk tempahan:

sila sms “SABUN” sms ke 019 620 1757

*arahan sms akan diberikan

atau

untuk pertanyaan emailkan kepada:

<natrahmyahaya@gmail.com>