Kebenaran dan Keunikan Al-Qur’an

Al-Qur’an yang menjadi petunjuk kepada sekalian makhluk diturunkan pada 17 Ramadhan. Al-Qur’an disamping menjadi petunjuk, ia juga menjadi ‘bayyinat min al-huda’ (penjelasan bagi petunjuk-petunjuk tersebut) serta menjadi ‘Furqan’ (pemisah antara yang benar dan yang salah). Kedatangan Al-Qur’an juga membuktikan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tentangan yang sifatnya bertahap sebagaimana di bawah:

1. Menentang sesiapa yang meragukannya dan mencabar sesiapa untuk menyusun semacam Al-Qur’an secara keseluruhan (QS 51: 34).

2. Mencabar sesiapa untuk menyusun sepuluh surah semacam Al-Qur’an (QS 11: 13).

3. Mencabar sesiapa untuk menyusun satu surah sahaja semacam Al-Qur’an (QS 10:33).

4. Mencabar sesiapa  untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Qur’an (QS 2:30).

Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam Surah Al-Isra’ ayat ke 18 sebagaimana berikut:

Katakanlah (wahai Muhammad), sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuau yang serupa dengan Al-Qur’an, nescaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain (QS 17:18).

Manusia sebenarnya sangat memerlukan peraturan-peraturan bagi memelihara keselamatan kehidupan apatah lagi peraturan yang menuju kehidupan yang lebih jauh iaitu kehidupan sesudah mati. Di sini siapakah yang seharusnya membuat peraturan menuju perjalanan yang sangat jauh itu?

Manusia memiliki berbagai kelemahan. Antaranya ia seringkali bersifat egoistik. Di samping itu, pengetahuannya sangat terbatas.. Lantaran itu, jika diserahkan untuk membuat peraturan, ia pasti membuat peraturan yang menguntungkan dirinya sahaja bahkan juga akan terkeliru kerana tidak mengetahui apa yang akan terjadi selepas kematian.

Jika demikian, yang harus menyusunnya ialah ‘sesuatu’ yang tidak bersifa egoistik, tidak mempunai kepentingan sekaligus memiliki pengetahuan yang maha luas. ‘Sesuatu’ itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan peraturan yang dibuat-Nya itu dinamakan ‘agama’.

Tidak semua manusia dapat berhubung secara jelas dengan Tuhan kerana itu Tuhan memilih orang-orang tertentu yang memiliki kesucian jiwa dan kecerdasan fikiran untuk menyampaikan ajaran dan informasi tersebut kepada mereka. Mereka yang terpilih itu digelar Nabi atau Rasul. Oleh kerana manusia bersifat egostik, maka ia tidak mempercayai ajaran Tuhan yang disampaikan oleh para Nabi itu. Mereka tidak percaya bahawa manusia-manusia terpilih itu adalah nabi-nabi yang mendapat tugas khusus dari Tuhan.

Untuk meyakinkan manusia para Nabi atau Rasul itu dibekalkan dengan bukti-bukti yang pasti dan terjangkau oleh nalar pemikiran manusia. Bukti-bukti tersebut merupakan hal-hal tertentu yang tidak mungkin dapat mereka sebagai manusia biasa lakukan. Bukti-bukti tersebut dinamakan mukjizat. Para Nai dan Rasul terdahulu memiliki mukjizat yang bersesuaian dengan zaman dan waktu tertentu.

Ini jelas berbeza dengan misi Nabi Muhammad SAW. Baginda diutus untuk seluruh umat manusia sehingga zaman dan mukjizatnya harus bersifat universal, kekal, dapat difikirkan dan dibukti kebenarannya oleh akal manusia. Di sini letaknya fungsi Al-Qur’an sebagai mukjizat. Paling tidak terdapat tiga aspek dalam Al-Qur’an yang dapat menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW; sekaligus menjadi bukti seluruh ajaran atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar bersumber dari Allah Azzawajalla. Aspek tersebut ialah:

1. Aspek keindahan dan ketelitian susunannya.

Tidak mudah menghuraikan hal ini, khususnya bagi kita yang tidak memahami dan memiliki ‘rasa bahasa Arab’, kerana keindahannya diperolehi melalui ‘perasaan’ bukan melalui nalar. Namun demikian ada satu dua hal yang bersangkutan susunan Al-Qur’an yang dapat membantu pemahaman aspek ini. Contohnya, seringkali Al-Qur’an ‘turun’ secara spontan menjawab pertanyaan atau memberi komentar sesuatu peristiwa. Misalnya pertanyaan orang Yahudi tentang hakikat roh. Pertanyaan ini dijawab secara langsung dan tidak memberi ruang untuk berfikir.

Namun demikian, setelah seluruh Al-Qur’an diturunkan dan dilakukan berbagai analisis telah menemukan hal-hal yang sangat menakjubkan iaitu keseimbangan yang sangat serasi dan sesuai antara kata-kata yang digunakan Abdurrazaq Nawfal dalam karyanya ‘Al-Ijaz Al-Adabiy li Al-Qur’an Al-Karim’ yang terdiri daripada tiga jilid telah menemukan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut. Di antaranya seperti berikut:

1.1. Keseimbangan tentang jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Contohnya:

– Al-hayah (hidup) dan Al-maut (mati), masing-masing sebanyak 145 kali.

– Al Naf (manfaat) dan Al-madharrah (mudarat). masing-masing sebanyak 50 kali.

– Al-har (panas) dan Al-bard (dingin), masing-masing 4 kali.

– Al-shalihat (kebajikan) dan Al-sayyiat (keburukan), masing-masing 167 kali.

– Al-thama’ninah (kelapangan) dan Al-dhiq (kesempitan/ kekesalan), masing-masing 13 kali.

1.2. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya/ makna yang dikandungnya. Contohnya:

– Al-‘Ushb dan Al-dhurur (membanggakan diri/ angkuh), masing-masing 27 kali.

– Al-‘aql dan al-nur (akal dan cahaya), masing-masing 49 kali.

– Al-harts dan al-zir’ah (membajak/ bertani), masing-masing 14 kali.

1.3. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata yang menunjuk kepada akibatnya. Contohnya:

– Al-infak (inak) dengan Al-redha (kerelaan) masing-masing 73 kali.

– Al-kafirun (orang-orang kafir) dengan al-nar/ al-ahraq (neraka/ pembakaran), masing-masing 154 kali.

– Al-zakah (zakat/ penyucian) dengan al-barakat (kebajikan) masing-masing 32 kali.

1.4. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Contohnya:

– Al-mawizzah (nasihat) dengan Al-lisan (lidah), masing-masing 25 kali.

– Al-asra (tawanan) dan al-harb (perang), masing-masing 6 kali.

– Al-salam (kedamaian) dengan al-thayyibat (kebajikan), masing-masing 60 kali.

1.5. Kata-kata yang memberi makna keseimbangan khusus. Contohnya:

– kata ‘yawm’ (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 hari, sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangakan kata hari yang menunjuk kepada bentuk plural (ayyam) atau dua (yaw, mayni) jumlah keseluruhannya hanya 30 sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang bererti ‘bulan’ (Syahr) hanya terdapat 12 kali sama dengan jumlah bulan dalam setahun.

– Al-Qur’an menjelaskan bahawa langit ada tujuh. Penjelasan ini diulangi sebanyak 7 kali pula iaitu dalam ayat Al-Baqarah: 29, Al-Isra’: 44, Al-Mukminun: 86, Fushilat: 12, Al-Thalaq: 12, Al-Mulk: 3, dan Nuh: 15.

2. Aspek kedua ialah pemberitaan-pemberitaan ghaib.

Contohnya Fir’aun yang mengejar Nabi Musa AS diceritakan dalam surah Yunus. Pada ayat 92 surah itu, ditegaskan bahawa badan Fir’aun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran generasi berikutnya. Tidak seorang pun yang mengetahui hal tersebut kerana ianya terjadi sekitar tahun 1200 sebelum masihi. Pada tahun 1896, Loret, seorang ahli kaji purba telah menemui ‘mummy’ Fir’aun di lembah raja-raja luxor Mesir dan pada 8 Julai 1908. Eliot Smith mendapat izin daripada pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir’aun tersebut. Apa yang ditemuinya adalah satu jasad yang utuh Atlantis yang tenggelamseperti yang diberitakan oleh Al-Qur’an.

3. Aspek ketiga ialah isyarat-isyarat ilmiahnya yang secara mudahnya dinamakan sains.

Contohnya cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari (QS 10:15). Selain itu, ilmu-ilmu sains sepertimana kejadian Lubang Hitam, permulaan alam semesta, penyerakkan planet, konsep apungan, kimia badan, dan sebagainya terdapat dengan cukup rapi di dalam Al-Qur’an.

Kesemua aspek yang disebutkan di atas merupakan bukti bahawa petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Al-Qur’an adalah benar sehingga dengan demikian manusia yakin serta secara tulus mengamalkan petunjuknya. Sepertimana yang diungkapkan oleh J.W.Goethe, seorang ahli falsafah German termasyur mengenai Al-Qur’an:

“Bagaimana juapun saya membaca Al-Qur’an itu, tidak habis-habisnya saya bertemu dengan ajaran-ajaran yang menggerakkan saya kepada mendalamkan pengetahuan. Susunan kalimatnya sangat molek dan indah. Isi dan tujuannya boleh menjadi pedoman untuk jalan bahagia, kemuliaan yang tinggi dan beberapa pelajaran yang menakutkan untuk pekerjaan jahat. Demikian pada fikiran saya, kitab ini akan berjalan terus melalui setiap zaman dan sangat berpengaruh.”

(disunting daripada Islam Dalam Pelbagai Perspektif, Shaharom TM Sulaiman).

Advertisements
By MahmudShah Posted in Agama

8 comments on “Kebenaran dan Keunikan Al-Qur’an

 1. Salaaam. SubhanAllah, Maha suci Allah yang menurunkan AlQuran penuh dengan mukjizat, hukum-hakam, hikmah, penawar badaniah dan rohaniah.

  Tidak akan ada percanggahan, pengubahan dan kesilapan dalam Alquran. Dan itu sudah TERBUKTI dan tidak dapat disangkal oleh sesiapa pun

  Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

  Artikel yang sangat bagus , jazaakallahu khoir 🙂

 2. Benar sekali saudaraku Ahmad Nizam. Al-Qur’an sekelumit pun tidak boleh diperbandingkan dengan mana-mana kitab karangan manusia. Lebih-lebih lagi sifat perasan umat Kristian tentang kitab mereka yang kononnya benar dari Injil yang asal. Bagi saya, sudah terang terangan bahawasanya kitab mereka itu karangan manusia. Ala-ala novel dan penuh dengan cerita porno dan bahasanya yang kasar.

  Bagaimana mungkin mereka ini yang berpandukan ajaran kitab karangan manusia itu mampu menjadi Insan Kamil? Yakni manusia yang benar-benar manusia? Tidak mungkin terjadi kerana antara kitab mereka pun sudah ada percanggahan yang selautan.

  Qur’an, sedikit pun tiada percanggahan, malahan mereka takut pula jika kita membuka ayat demi ayat daripada Qur’an. Kerna jauh di sudut hati mereka, mereka membenarkan Al-Qur’an. Egoistik mereka itulah yang membawa mereka ke arah kejahilan. Samalah kesnya dengan Iblis laknatullah yang dikutuk Allah kerana kesombongannya.

  Beruntungnya umat Islam di atas kurnia Allah ini. Alhamdulillah….

  …di mana aku berada di sana ada DIA…

 3. Salaam tuan Mahmud. Selamat hari raya aidil adha pada anda dan semua teman2.

  Subhanallah. Memang sempurna (perfect) kitab Allah ini.

  Cukup hanya dengan membaca nya, sudah menjadi penawar besar bagi mententeramkan jiwa – ini lah dari pengalaman saya sendiri.

  Malang dan rugi besar lah mereka yang memperlekehkan kitab suci yang merupakan khazanah terbesar yang diturunkan kepada umat Muhammad.

  Benar kata Tuan Mahmud – beruntungnya umat Islam di atas kurnia Allah ini… maka seharusnya kita merebut peluang ini untuk mengkaji dan mencari ilmu2 yang ada di dalam nya (peringagtan buat saya jugak ni)

  Semuga Allah menerangkan hati kita dan mempermudahkan segala nya bagi kita.

  Terima kasih atas perkongsian nya.

  • satu contoh Surat Al-Fatihah dari pertama kali diturunkan sampai akhir zaman tidak akan pernah berubah bunyinya…Maha Suci Allah yang selalu menjaga Al-Qur’an dari tangan dan otak kotor manusia

 4. Bacalah Al-Qur’an kapan dan dimanapun kita berada, karena sesungguhnya Dia akan memberikan Syafaat pada hari kiamat kepada siapa saja yang membacanya

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s